Mieszko Rosiński

Mieszko Rosiński

Kontakt: m.rosinski@pswa.pl

Praktyka: Prawo korporacyjne, Prowadzenie sporów sądowych i postępowań egzekucyjnych, Obsluga prawna fundacji, stowarzyszeń, OPP, Kompleksowa obsługa prawna procesów inwestycyjnych, Nieruchomości, Prawo administracyjne


Edukacja:
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (2007)

Dodatkowa edukacja:
Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Zamówienia Publiczne na Uniwersytecie w Białymstoku (2008)

Praktyka:
Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych - prawo cywilne, prawo administracyjne; posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych oraz prowadzeniu sporów przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, w tym sporządzaniu pism procesowych oraz opinii prawnych w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi.

Języki:
Polski,  Angielski

Z Kancelarią związany od 2008 r.