Piotr Wertenstein-Żuławski

Piotr Wertenstein-Żuławski

Kontakt: p.zulawski@pswa.pl

Praktyka: Prawo korporacyjne, Prowadzenie sporów sądowych i postępowań egzekucyjnych, Kompleksowa obsługa prawna procesów inwestycyjnych, Nieruchomości, Prawo administracyjne


Edukacja:
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2000)

Dodatkowa edukacja:
Absolwent Centrum Prawa Amerykańskiego UW (2000)
Absolwent Szkoły Liderów Politycznych i Społecznych (1996)

Specjalizacja:
Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych - prawo cywilne, prawo administracyjne; Obsługa procesów inwestycyjnych – prawo budowlane, umowy budowlane; Obsługa centrów handlowych – umowy najmu, umowy eksploatacyjne, windykacja;

Dodatkowe doświadczenia/zajęcia:
Posiada wieloletnie doświadczenie w sprawowaniu wybieralnej funkcji publicznej w jednostce samorządu terytorialnego oraz zasiada w radzie nadzorczej samorządowej spółki prawa handlowego.

Języki:
polski,  angielski

Z Kancelarią związany do 1996r.