Jan Narkiewicz-Jodko

Jan Narkiewicz-Jodko

Kontakt: j.narkiewicz-jodko@pswa.pl

Praktyka:


obsługa podmiotów gospodarczych - przede wszystkim spółek prawa handlowego, obrona w sprawach karnych, prowadzenie sporów sądowych z zakresu prawa cywilnego i prawa gospodarczego, prowadzenie postępowań egzekucyjnych

Edukacja:
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2014)

Specjalizacja:
bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych - prawo cywilne, prawo autorskie, prawo spółek handlowych

Języki:
Polski,  Angielski

Związany z kancelarią od 2015r.