Dariusz Goliński

Dariusz Goliński

Kontakt: d.golinski@pswa.pl

Praktyka: Prowadzenie sporów sądowych i postępowań egzekucyjnych, Obsluga prawna fundacji, stowarzyszeń, OPP, Kompleksowa obsługa prawna procesów inwestycyjnych, Nieruchomości, Prawo administracyjne


Edukacja:
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2000)

Dodatkowa edukacja:
Szkolenie poświęcone zagadnieniom skarg ido WSA, skargi kasacyjnej, elementom prawa podatkowego oraz prawa europejskiego w celu przygotowania wykładowców do prowadzenia zajęć szkoleniowych dla adwokatów w ramach realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego
(2012)

Specjalizacja:
Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych i osób fizycznych - prawo administracyjne; postępowania podatkowe, zastępstwo przed sądami administracyjnymi.

Obsługa procesów inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska – konsultowanie raportów ooś udział w postępowaniach wymagających udziału społeczeństwa,

Udział w postępowaniach w zakresie procedur planistycznych na etapie uchwalania oraz w postępowaniu sądowoadministracyjnym–

Udział w procesach legislacyjnych na etapie rządowym oraz podczas prac parlamentarnych;

Dodatkowe doświadczenia/zajęcia:
Członek Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej w Warszawie

Języki:
Polski,  Angielski