Aktualności

Wzrost świadomości społeczeństwa w sferze własności intelektualnej

PP, JNJ, KP, 28.04.2017, Własność intelektualna

23 marca 2017r. Europejski Urząd ds. własności intelektualnej wydał raport „Obywatele europejscy, a własność intelektualna: postrzeganie, świadomość i zachowania”. Raport ten uwzględniał także zmiany, jakie nastąpiły od przeprowadzonego 3 lata wcześniej badania.


Publikacja plików na niezabezpieczonym serwerze internetowym bez zgody autora nie musi być piractwem

PP, JNJ, KŚ, 28.04.2017, Własność intelektualna

Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Virtaulo przez GRAPE, udział e-booków w pirackim procederze, w skali całości nielegalnie pozyskiwanych utworów w Polsce, wynosi od 3% do 7%, czyli stosunkowo niewiele. Idąc dalej za tym badaniem, aż co drugi e-book w Polsce mógł zostać pozyskany nielegalnie. W tym właśnie kontekście, istotne jest orzeczenie wydane przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie w dniu 24 listopada 2016 r. (sygn. I ACa 1159/15).