Aktualności

Publikacja plików na niezabezpieczonym serwerze internetowym bez zgody autora nie musi być piractwem

PP, JNJ, KŚ, 28.04.2017, Własność intelektualna

Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Virtaulo przez GRAPE, udział e-booków w pirackim procederze, w skali całości nielegalnie pozyskiwanych utworów w Polsce, wynosi od 3% do 7%, czyli stosunkowo niewiele. Idąc dalej za tym badaniem, aż co drugi e-book w Polsce mógł zostać pozyskany nielegalnie. W tym właśnie kontekście, istotne jest orzeczenie wydane przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie w dniu 24 listopada 2016 r. (sygn. I ACa 1159/15).


Wzrost świadomości społeczeństwa w sferze własności intelektualnej

PP, JNJ, KP, 28.04.2017, Własność intelektualna

23 marca 2017r. Europejski Urząd ds. własności intelektualnej wydał raport „Obywatele europejscy, a własność intelektualna: postrzeganie, świadomość i zachowania”. Raport ten uwzględniał także zmiany, jakie nastąpiły od przeprowadzonego 3 lata wcześniej badania.


Nadchodzą zmiany w zarządzaniu prawami autorskimi

PP, JNJ, KŚ, 18.05.2017, Własność intelektualna

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego skierowało do publicznych konsultacji projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Ustawa ta w swoim założeniu implementować ma do polskiego porządku prawnego europejską dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014r. 2014/26/UE dotyczącą zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do korzystania z utworów muzycznych online na rynku wewnętrznym.